Krátkodobé kurzy

Budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let: 2. část

Cena: 8 349,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
17. 5. 2024
V rodinném podniku určitě řešíte i témata, která na klasickou firemní poradu nepatří. Jak to bude s firmou dál? Kdo ji povede po tátovi či mámě? Jak si s příbuznými rozdělíme podíly? Jaká je moje pozice v naší firmě a co si mám dát na vizitku? Ideálním setkáním, na němž můžete o těchto tématech se členy rodiny mluvit, je tzv. rodinná rada.
 
 
 
 
 
 
 
 

Success in Analytics – Analytical Framework Definition and Application

Cena: 20 570,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
16. 2. 2024, 23. 2. 2024
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou analytických inciativ a jejich zasazení do širšího konceptu. Na základě pochopení základních pilířů analytického projektu a jejich vzájemných souvislostí budete daleko lépe schopni nejen řídit analytické aktivity a analytickou strategii ve vaší firmě, ale také daleko lépe komunikovat s externími dodavateli o případné spolupráci. Díky tomu pro Vás bude snazší obhájit Vaše projekty, zajistit jejich úspěšné doručení a prezentovat výsledky Vaší práce. Kurz vychází z knihy Data Analytics Initiatives.
Kontaktní osoba:
Ondřej Bothe
 

Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Cena: 9 559,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
13. 2. 2024 - 15. 2. 2024
Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací - buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde).
 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: