Dlouhodobé kurzy

Rétorické a prezentační dovednosti I.

Cena: 2 783,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
26. 4. 2024, 3. 5. 2024, 10. 5. 2024, 17. 5. 2024
Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikou mluveného slova, demonstrovat aktuální otázky jazykové kultury a zvládnout základní dovednosti verbální i nonverbální komunikace. Žádaná je maximální aktivita účastníků. Mluvený jazykový projev nabývá v současné společnosti nové důležitosti. Umění veřejně promluvit často představuje podmínku úspěchu, řečnické vzdělání bývá konkurenční výhodou.
Kontaktní osoba:
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.
 

Oceňování nemovitých věcí

Cena: 71 390,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
26. 4. 2024 - 1. 2. 2026
Výuka probíhá cca 2x měs. v pátek a sobotu. Čtyřsemestrální studium je vhodné pro uchazeče, kteří se již věnují nebo se v budoucnu chtějí věnovat některé z profesí zaměřených na nemovitosti a jejich postavení na trhu. Úspěšným zakončením studia získá absolvent osvědčení VŚE IOM v Praze, které odpovídá požadavkům živnostenského zákona pro získání živnostenského oprávnění v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.
Kontaktní osoba:
 
 
 
 

Comp&Ben Akademie

Cena: 30 250,- Kč (vč. DPH)
Termín konání:
25. 1. 2024 - 14. 6. 2024
Comp&Ben Akademie je otevřený kurz nejen pro HR profesionály se zaměřením na oblast odměňování, motivace a řízení výkonu s přesahem do tvorby mzdových rozpočtů a informačních systémů v HR.
Kontaktní osoba:
 
 
 
 
 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: