Interní vzdělávání

VŠE podporuje rozvoj svých zaměstnanců prostřednictvím interního vzdělávání, které je součástí Strategického záměru a Institucionálního plánu VŠE. Kurzy interního vzdělávání přispívají ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, rozvoji jejich znalostí, schopností a osobnosti. Kurzy jsou vypisovány v předstihu na příslušný semestr a účast v nich není zpoplatněna. Zaměstnanci mohou také iniciativně nabídnout vedení kurzu splňujícího předpoklady osobnostního rozvoje. Nabídka kurzů se průběžně doplňuje, a to i na základě zájmu zaměstnanců.

Kurzy na letní semestr jsou zveřejňovány v listopadu s přihlašováním od prosince, kurzy na zimní semestr jsou zveřejňovány v červnu s přihlašováním od července.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 8 zájemců. Kapacita jazykových kurzů je omezena na 15 přihlášených na kurz. Prosíme proto, aby se na kurzy hlásili jen zaměstnanci, kteří daný čas mohou na lekce pravidelně chodit. Každý zaměstnanec vyplňuje jednu přihlášku, ve které se může přihlásit na 1 jazykový kurz, 1 sportovní kurz a libovolný počet ostatních kurzů. Přihláška je závazná.

Informace o obsazenosti kurzů bude pravidelně aktualizována na webových stránkách v nabídce jednotlivých kurzů a v přihlašovacím formuláři.

Kurzy

Kurzy letního semestru 2019/2020 začínají v týdnu od 17. 2. 2020 a mají 13 lekcí.
Přihlašování na kurzy probíhá od 9. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Informace k jednotlivým kurzům budou přihlášeným zaměstnancům rozeslány po ukončení přihlašování.

Sportovní kurzy Fitness a Funkční kruhový trénink probíhají i mezi zimním a letním semestrem.

Nabídka kurzů:

Přihlašování na kurzy

Zimního semestru

Zimního semestru

OD ČERVNA

Letního semestru

Letního semestru

OD PROSINCE