KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Zajímavosti v matematice II. – statistika a využití MS Excelu při výuce

Využití základních nástrojů výpočetní techniky ve výuce žáků základních a středních škol je v dnešní době vhodné implementovat do co největšího počtu předmětů.

Cílem tří bloků je připravit učitele matematiky a dalších kvantitativních disciplín na možnost zapojení výpočetní techniky do výuky. Aby byla naplněna vize co největší možnosti aplikace, byl zvolen software Microsoft Excel, kterým disponuje každá škola a může se tak snadno stát součástí výuky.

Obsahem bloku bude představení základních funkcionalit MS Excel, které je možné využít při podpoře výuky matematiky. Mezi základní části patří využití průměrů, měr variability, kvantilových funkcí. Dále bude představena funkce generování náhodných čísel z různých rozdělení a v neposlední řadě grafická analýza dat a její implementace do výuky matematiky, ale nejen té.

Tento kurz je praktickou aplikací poznatků získaných v kurzu „Zajímavosti v matematice – správné určení IQ, výpočet průměru a aritmetické posloupnosti“, a to zejména v prostředí MS Excel.

 

Příklady:

základní funkce MS Excel, popisná statistika, generování náhodných čísel, grafická analýza dat

 

Podrobná osnova:

Představení možností software ve výuce kvantitativních předmětů.

Základní matematické funkce, které je možné využít v oblasti popisné statistiky:

 • Různé typy průměrů (aritmetický, geometrický, harmonický, kvadratický)
 • Míry variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient)
 • Kvantilové funkce (kvantily obecně, medián, kvartily, decily, percentily)

Generování náhodných čísel jako základní funkce software.

Aplikace generování náhodných čísel dle zvoleného rozdělení:

 • rovnoměrné rozdělení,
 • normální rozdělení,
 • další typy rozdělení.

Grafická analýza v prostředí MS Excel:

 • misleading grafy – zavádějící grafy,
 • využití speciálních typů grafů pro statistický popis souboru,
 • využití speciálních funkcí v grafech.

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu „Letní škola pro učitele matematiky středních škol“ je poskytnout účastníkům doplňující a rozšiřující informace o možnostech, které lze zařadit do výuky matematiky na střední škole. Účastníci se seznámí:

 • s využitím základních nástrojů software MS Excel v oblasti popisné statistiky,
 • s generátorem náhodných čísel pro různá rozdělení,
 • s grafickými nástroji software,
 • s možnostmi grafické analýzy dat.

 

Účastníci tohoto kurzu získají znalosti a dovednosti, které jim prostřednictvím ukázek zajímavých problémů a analýz pomohou motivovat studenty k zájmu o statistiku. Dále se seznámí s možností využití výpočetní techniky a programu MS Excel pro výuku statistiky v rámci hodin matematiky či informatiky.

 

Časová dotace:

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 6 vyučovacích hodin je rozdělen následujícím způsobem:

 • 2 hodiny téma základní matematické funkce, které je možné využít v oblasti popisné statistiky,
 • 2 hodiny téma generování náhodných čísel jako základní funkce software.
 • 2 hodiny téma Grafická analýza v prostředí MS Excel:

 

Lektoři:

Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

 

Počet účastníků

Minimálně 15

Maximálně 30

 

Cena kurzu

 •  ZDARMA

Požadavky na osobní vybavení

žádné

 

Termíny

 bude doplněno

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

DŮLEŽITÉ: Do poznámky v přihlášce uveďte fakturační údaje školy a přesnou adresu.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ