KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Zajímavosti v matematice I. – správné určení IQ, výpočet průměru a aritmetické posloupnosti

Program se věnuje třem tématům, které, jak se ukazuje, jsou ve škole opomíjené, a dokonce ani sami učitelé nemají v těchto oblastech dostatek zkušeností. Program vznikl vyjmutím dílčích bloků z letní školy pro matematiky.

 

Blok 1. Průměr

První téma se věnuje chybně interpretovanému pojmu „průměr“, kde jak žáci, tak učitelé používají pouze tzv. „průměr aritmetický“, kdežto tento pojem je mnohem širší. Na mnoha příkladech je ukázáno, jak správně se má průměr počítat v nejrůznějších praktických situacích.

 

Blok 2. IQ

Druhé téma upozorňuje na nesprávně kladené otázky při zjišťování IQ jedince. Dochází tak ke zkreslení, což může mít za následek nepřijetí uchazeče na nějaké místo, protože „má malé IQ“.

 

Blok 3. Aritmetické posloupnosti

Třetí téma rozvíjí pojem „aritmetické posloupnosti“, což je školský pojem, ale jeho obsah je opět mnohem širší. Stává se tak, že je opět vypočítána chybná hodnota následujícího prvku na základě znalostí několika prvků předchozích. Toto třetí téma je vhodné také pro rekreační matematiku.

 

Příklady:

aritmetický průměr, geometrický průměr, harmonický průměr, kvadratický průměr, součty mocnin přirozených čísel.

 

Podrobná osnova:

Jednotlivé praktické úlohy na výpočet průměru, zobecnění konkrétního typu průměru.

Vztahy mezi jednotlivými průměry.

Další příklady na výpočet průměrů.

Příklady úloh z testů IQ a jejich řešení – nesprávné a správné.

Aritmetická posloupnost prvního, druhého, třetího atd. řádu.

Pascalův trojúhelník.

Figurální čísla.

 

Časová dotace:

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 6 vyučovacích hodin je rozdělen následujícím způsobem:

  • 2 hodiny věnované typům průměrů,
  • 2 hodiny aritmetické posloupnosti
  • 2 hodiny způsobu výpočtu IQ

 

Lektoři:

RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

 

Počet účastníků

Minimálně 15

Maximálně 30

Cena kurzu

  •  ZDARMA

Požadavky na osobní vybavení

žádné

Termíny

Aktuálně otevíráme termíny tohoto kurzu:

11. 1. 2017, Olomouc, hotel Clarion, v době 9:45 – 15:30 hod

26. 1. 2017, Praha, v budově Vysoké školy ekonomické, v době 9:30 – 15:30 hod

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

DŮLEŽITÉ:  do poznámky v přihlášce uveďte fakturační adresu a přesnou adresu školy.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ