KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Statistické ukazatele: interpretace a analytické využití (akreditováno v DVPP)

Cílem vzdělávacího programu „Statistické ukazatele: interpretace a analytické využití“ je poskytnout účastníkům doplňující a rozšiřující informace o možnostech, které lze zařadit do výuky statistiky na střední škole. Účastníci se seznámí:

 • se vztahem sociálně ekonomických jevů a statistických ukazatelů,
 • s typologií statistických ukazatelů,
 • s konkrétními ukazateli v oblasti trhu práce a cenové statistiky,
 • s analytickým využitím statistických ukazatelů,

Účastníci tohoto kurzu získají znalosti a dovednosti, které jim prostřednictvím ukázek zajímavých problémů a analýz pomohou motivovat studenty k zájmu o statistiku. Dále se seznámí s možností využití výpočetní techniky a programu MS Excel pro výuku statistiky v rámci hodin matematiky či informatiky.

 

Po absolvování vzdělávacího programu získají vědomosti, které jim umožní:

 • lépe zapojit výuku statistiky do vyučovacích hodin matematiky či informatiky, využívat příklady ze statistické praxe ve výuce matematiky či informatiky
 • získat představu, na jaké otázky mohou se studenty hledat při výuce statistiky odpovědi,
 • provádět se studenty základní zpracování dat
 • zapojit výpočetní techniku do výuky.

Obsah kurzu

Blok 1. (2 vyučovací hodiny) První blok je věnován vysvětlení tzv. adekvační mezery, tedy vztahu mezi sociálně ekonomickými jevy na straně jedné a statistickými ukazateli na straně druhé. Představeny jsou jednotlivé typy statistických ukazatelů (primární a sekundární, absolutní a relativní, extenzitní a intenzitní, okamžikové a intervalové). Vysvětleny jsou metody práce s jednotlivými typy ukazatelů, jejich vzájemné vztahy i podstata indexů coby základních nástrojů srovnávání a analýzy statistických ukazatelů.

Blok 2. (2 vyučovací hodiny) Druhý blok se věnuje základním statistickým ukazatelům v oblasti trhu práce a cenové statistiky. Jsou představeny a na příkladech vysvětleny možnosti a naopak překážky analytického využití ukazatelů z uvedených oblastí, zejména:

 • srovnávání vývoje ukazatelů cen a mezd v čase a prostoru,
 • možnosti průřezových a strukturních analýz,
 • přístupy k měření mzdové a příjmové diferenciace.

Veškeré příklady a ukázky v obou blocích budou zpracovávány v prostředí MS Excel. (Účastníci budou v rámci kurzu pracovat s daty přímo v prostředí MS Excel, který účastníci na kurzu obdrží).

 

Komu je kurz určen

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 4 vyučovací hodiny je rozdělen následujícím způsobem:

 • 2 vyučovací hodiny věnované typologii statistických ukazatelů a analytickým nástrojům,
 • 2 vyučovací hodiny věnované možnostem analýz ukazatelů v oblasti trhu práce a cenové statistiky.

 

Lektor

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

 

Časová dotace

Vzdělávací kurz „Statistické ukazatele: interpretace a analytické využití“ pro učitele středních škol je určen pro cílovou skupinu:

 • vyučující matematiky na středních školách všech typů,
 • vyučující statistiky na obchodních akademiích

 

Počet účastníků

Minimálně 15

Maximálně 30

Cena kurzu

 • ZDARMA

Požadavky na osobní vybavení

žádné

Termíny

Aktuálně otevíráme termíny tohoto kurzu:

25. 4. 2017 v Praze, 9.30-12.45

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ