KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Základy řízení projektů

Projekt může být výroba autoskla, založení školícího centra, organizace dovolené pro přátele či koordinace velké domácnosti. Znalosti v oblasti řízení projektu uplatníte v každodenním životě téměř na každém kroku. Patří k základní výbavě nejenom vedoucích programů a projektů, ale i všech jejich účastníků. Na kurzu se naučíte jak projekty zadávat a plánovat. Současně se naučíte základní principy řízení průběhu a ukončení projektu.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je objasnit smysl, metody, techniky a předpoklady úspěšného řízení projektů. Poskytnout účastníkům základní teoretickou výbavu ke zvládnutí činností souvisejících se zadáváním, plánováním a řízením projektu. To vše na základě zkušeností lektora z jeho působení v praxi.

Kromě teoretického zázemí, které umožní účastníkům pochopit základní procesy související s přípravou, plánováním a řízením projektu, získají účastníci takové praktické dovednosti, že budou po absolvování kurzu schopni sami připravit a naplánovat projekt. V kurzu budou probrána mj. tato témata: organizace projektu a odpovědnosti jednotlivých rolí, řídicí dokumenty projektu, kritické faktory úspěchu projektu, rizika projektu.

Komu je kurz určen

Kurz je primárně určen začínajícím vedoucím projektů a dále všem, kteří přicházejí do styku s procesy přípravy, plánování či realizace projektu.

Lektor

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Časová dotace

Výuka 2 x 8 hodin (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

Maximálně 10

Cena kurzu

  • 5 700 Kč
  • 5 130 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE a studetny VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Termíny

Kurz je realizován v rozsahu 8 hodin (a‘ 45 minut) v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výstupní doklad a znalosti

  • bloková výuka 8 hodin (a‘ 45 minut)
  • občerstvení
  • oběd v menze VŠE
  • tištěné studijní materiály
  • osvědčení o absolvování

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

Lektoři tohoto kurzu:

chlapek

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

GML-PB-5969

Ing. Drahomír Chocholatý, MBA