KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Co, proč a jak optimalizovat

Máte neustále pocit, že ve Vašem okolí a při Vaší práci by se dalo leccos vylepšit a uspořit nemalé finanční prostředky? Chtěli byste se dozvědět, jak poměrně snadno a rychle provést analýzu toho, co se kolem Vás děje, a najít nejlepší manažerské rozhodnutí s použitím těch nejmodernějších kvantitativních nástrojů? Váš pracovní úspěch nespočívá v umění rozhodnout se, ale v umění rozhodnout se optimálně.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s optimalizací jako efektivním nástrojem pro řešení manažerských rozhodovacích problémů především ve výrobě a logistice. Kurz je zaměřen na osvojení principu optimálního rozhodování a rozpoznání možnosti či nutnosti jeho využití při realizaci konkrétních rozhodovacích procesů.

V kurzu budou probrána mj. tato témata:
·          Princip optimalizace. Optimalizace jako nástroj manažerského rozhodování.
·          Přehled manažerských problémů, kde lze využít optimalizační postupy.
·          Optimalizace a matematické modelování. Řešení optimalizačních úloh v MS Excel.
·          Optimalizace ve výrobě a dopravě.
·          Optimalizace zásobovacích procesů.
·          Vícekriteriální optimalizace.
·          Interpretace řešení problémů a verifikace jako důležitá součást rozhodování.

Komu je kurz určen

Kurz je určen analytikům, vedoucím projektů a vedoucím pracovníkům výrobních, dopravních a logistických firem nebo útvarům, které se zabývají odpovídajícími činnostmi.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti matematiky na středoškolské úrovni, mírně pokročilá znalost MS Excel.

Lektor

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Časová dotace

Výuka 2 x 8 hodin (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

Maximálně 12.

Cena kurzu

  • 6 100 Kč
  • 5 490 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Termíny

Kurz je realizován formou 2 x 8 hodin (a‘ 45 minut) v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výstupní doklad a znalosti

Osvědčení o absolvování. Účastník získá přehled o možnosti využití optimalizace při řešení základních manažerských rozhodovacích problémů, rozšíří své analytické schopnosti a dovednosti o princip optimalizace. Naučí se hledat za užití dostupné aplikace typu MS Excel optimální rozhodnutí při řešení běžných manažerských problémů bez použití složitých matematických postupů.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

Jan FábryLektor tohoto kurzu:
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.