KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Tvorba produktu v neživotním pojištění

Cílem kurzu je ppředat juniorním a středně pokročilým praktikům vhodnou kombinaci teorie přímo navázané na praktické úkoly.

Obsah kurzu

Sekce 1: Zobecněný lineární model (GLM) a jeho aplikace v pojišťovnictví
Přednášející: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.

 • Srovnání předpokladů klasického lineárního modelu a zobecněného lineárního modelu.
 • Specifikace zobecněného lineárního modelu, spojovací funkce a používaná rozdělení.
 • Odhady parametrů.
 • Posuzování modelu.
 • Případové studie pro různé typy dat, se kterými se lze setkat v pojistné praxi. (Pricing MTPL, stornovost, modely úmrtnosti, modelování rezervy. ).

Sekce 2: Tvorba produktu v neživotním pojištění

Přednášející: Ing. Ondřej Bušta, Ing. Martin Matějka

 • Proces cenotvorby produktů neživotního pojištění (procesní diagram).
 • Matematická konstrukce tarifu  neživotního pojištění.
 • Datová základna.
 • Rizikovost pojistné smlouvy.
 • Riziková segmentace.
 • Ostatní komponenty tarifu (Rizikové přirážky, Slevová politika, Nákladové komponenty, Zpětná verifikace).
 • Umístění tarifu na trh.
 • Riziko pojistného: Aplikace kolektivního modelu rizik.

Sekce 3: Teorie extrémních hodnot

Přednášející: Ing. Ondřej Bušta, Ing. Martin Matějka

 • Úvod do problematiky (dopadové analýzy, míry rizika apod.).
 • Určení prahové hodnoty:
  • Zobecněné paretovo rozdělení,
  • Odhad distribuce nad prahovou hodnotou,
  • Průměry přesahů (Mean excess plot),
  • Modelování konců distribučních funkcí,
  • Odhad parametrů (metoda maximální věrohodnosti).
 • Testování modelu:
  • Kolmogov-Smirnov test,
  • Intervaly spolehlivosti parametrů.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům pojišťoven, brokerských společností, zajišťoven, konzultačních a auditorských společností.

Potřebné vstupní znalosti

Znalosti z magisterských kurzů pravděpodobnosti a statistiky.

Lektor

Ing. Pavel Zimmermann Ph.D.,
Ing. Martin Matějka
Ing. Ondřej Bušta

Časová dotace

 • bloková výuka 2x 8 hodin (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

Maximálně 15 účastníků

Cena kurzu

12.500,- Kč

11.250,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)

Akce 2+1 – V případě přihlášení 3 účastníků z jedné firmy, platí pouze 2 účastníci, třetí má kurz zdarma. Žádost o slevu je třeba uvést v poznámce při registraci, uvedením 2 dalších již registrovaných účastníků z téže společnosti.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Notebook s nainstalovaným MS Excelem vč. doplňku Řešitel. R + RStudio (freeware).

Termíny

Jedná se o dvoudenní kurz zahrnující výuku 2x 8 hodin (a‘ 45 minut), 2 přestávky a hodinovou pauzu na oběd. Koná se:

 • 18.2.2016 od 9:00 do 17:00 na místnosti nb473
 • 19.2.2016 od 9:00 do 17:00 na místnosti nb473,

Místnost NB 473 se nachází ve 4. patře „Nové budovy“ – projděte z nám. W. Churchilla brankou vedle závory (nalevo od vchodu do „staré budovy“ VŠE) a jděte přímo až do vchodu nové budovy. Nalevo uvidíte šatny, proti nim je schodiště a výtah. Po vstupu ke kancelářím a učebnám ve 4. patře se dejte vpravo.

Cena zahrnuje

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ