KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Techniky pro podstatné zrychlení výpočtů v životním pojištění

Cílem vzdělávacího programu „Techniky pro podstatně zrychlení výpočtů v životním pojištění“ je poskytnout účastníkům informace o praktických možnostech výrazného zrychlení projekcí finančních toků životního pojištění pro mnoho scénářů úrokových měr (tisíce).

Účastníci se seznámí:

  • s různými možnostmi výpočtu očekávané hodnoty budoucích závazků, její rozdělení a rozdělení jednotlivých budoucích cash flow a
  • s konkrétními příklady jednotlivých technik (v prostředí MS Excel®).

 

Obsah kurzu

 

Blok 1. (1-2 vyučovací hodiny) První blok je věnován již více méně známým (v literatuře popsaným) technikám jako jsou – control variate, antithetic variate, clustering (naive a k-means) a jejich konkrétní využití zejména pro výpočty BEL (best estimate value of liabilities) jako očekávané současné hodnoty budoucích cash flow.

 

Blok 2. (2-3 vyučovací hodiny) Druhý blok se zcela věnuje technikám, které v literatuře pospané nejsou, vykazují však velmi dobré praktické výsledky. Jsou to metody – „analytická“ a “interpolační“. Obě jsou výsledkem interního výzkumu přednášejícího a jeho spolupracovníků. Obě metody již byly implementovány v praxi.

 

Komu je kurz určen

Pojistní matematici zabývající se výpočty budoucích cash flow v životním pojištění a výpočty hodnot závazků (včetně hodnoty vložených finančních opcí).

Po absolvování vzdělávacího programu získají účastníci vědomosti, které jim umožní ihned aplikovat prezentované techniky ve své pojistně matematické praxi.

 

Potřebné vstupní znalosti

Lektor

RNDr. Martin Janeček, Ph.D.

 

Časová dotace

Vzdělávací program o celkovém rozsahu 4 vyučovací hodiny je rozdělen následujícím způsobem:

  • 1-2 vyučovací hodiny Blok 1 (viz výše),
  • 2-3 vyučovací hodiny Blok 2 (viz výše)

Počet účastníků

Minimálně 10

Maximálně 30

 

Cena kurzu

  •  3000,- Kč
  •  2550,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Počítač s MS Excel®

 

Termíny

Aktuálně otevíráme termíny tohoto kurzu

9. 6. 2017 v 13:00 hod., v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ