KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rétorické a prezentační dovednosti II.

Mluvený jazykový projev nabývá v současné společnosti nové důležitosti. Umění veřejně promluvit často představuje podmínku úspěchu, řečnické vzdělání bývá konkurenční výhodou. Otevřením kurzu reagujeme na zájem absolventů kurzu Rétorické a prezentační dovednosti o jeho pokračování. Cílem navazujícího kurzu je dokonalé zvládnutí základních technik verbální komunikace a základních dovedností nonverbální komunikace – najít sebe sama v oblasti zvané rétorika. 

Obsah kurzu

Analýza a interpretace vlastního jazykového projevu. Kultivace promluvy, včetně vylepšení individuální rétorické techniky. Praktická cvičení komunikativních dovedností, nácvik verbální  i nonverbální komunikace. Modelování řečnických situací. Maximální aktivita posluchačů je nutností.

Komu je kurz určen

Absolventi odborného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti.

Lektor

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Časová dotace

Kurz je realizován formou 3 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut).

Počet účastníků

Maximálně 15

Cena kurzu

1 600,- Kč
1 440,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE a studenty VŠE)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Termíny

Kurz je realizován formou 3 odpoledních bloků po 3 hodinách (a‘ 45 minut) v následujících termínech:

  • úterý 9.1.2018, 16.1.,23.1. 14:30-17:00 na NB473

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla).

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování za podmínky minimálně 75% účasti.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

 

Lektorka tohoto kurzu:
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.