KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Segmentace zákazníků (Data mining v kostce)

Zajímalo by vás, které z vašich zákazníků má smysl oslovit s další nabídkou a které ne, nebo chcete vytvořit kvalitní segmentaci zákazníků, případně zjišťujete, kdo z potenciálních klientů je zloděj? Pokud máte databázi s adekvátními daty, neměl by to být problém.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je podat přehled o úlohách dobývání znalostí, o používaných metodách a algoritmech i o faktorech úspěšného nasazení metod data mining v reálných aplikacích.  Součástí kurzu je i praktická část zaměřená na základy práce s jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro data mining, systémem Weka.

Jednotlivá témata kurzu:

 • proces a úlohy dobývání znalostí,
 • vztah mezi dobýváním znalostí, databázovými technologiemi a statistickou analýzou dat,
 • metody data mining: rozhodovací stromy, rozhodovací pravidla, asociační pravidla, neuronové sítě, bayesovské metody, učení založené na instancích,
 • způsoby hodnocení nalezených znalostí,
 • metody předzpracování dat,
 • klíčové faktory úspěšného nasazení metod data mining v praktických úlohách,
 • praktická práce se systémem Weka.

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základními přístupy a technikami dobývání znalostí z databází a data mining.
Pracovníkům analytických, marketingových či IT oddělení, kteří svá rozhodování opírají o výsledky analýzy dat.

Potřebné vstupní znalosti

Základy ICT na úrovni VŠ.

Lektor

prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Časová dotace

Výuka 8 hodin (á 45 minut).

Počet účastníků

Maximálně 20.

Cena kurzu

 • 4 150  Kč
 • 3 735 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE a studenty VŠE)
  Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Získané výstupní znalosti a dovednosti

·          znalost základních principů algoritmů pro data mining
·          schopnost formulovat úlohy dobývání znalostí pro reálná data
·          schopnost používat data miningový systém Weka

Termíny

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

·          bloková výuka 8 hodin (a‘ 45 minut)
·          občerstvení
·          oběd v menze VŠE
·          tištěné studijní materiály
·          osvědčení o absolvování

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

GML-PB-5962

Lektor tohoto kurzu:
prof. Ing. Petr Berka, CSc.