KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Prezentační dovednosti (v angličtině)/Presentation skills

Součástí práce většiny z nás je prezentovat své pracovní cíle či výsledky.  Tento kurz se zaměřuje na  základní prezentační dovednosti, postupy  i jazyk prezentací s cílem, aby je účastníci mohli použít pro vlastní pracovní účely a ve svém prostředí. Everyone needs to present at some stage in their working life. This course provides the key skills, presentation strategies and language in a way that quickly allows participants to apply them to the context of their own jobs.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je osvojit si prezentační dovednosti a naučit se prezentovat své myšlenky přesvědčivě a beze strachu.Analýza, příprava a nácvik jednotlivých fází prezentace, rozvoj jazykových dovedností. Strukturování prezentace, procvičování efektivních verbálních i neverbálních postupů, zpětná vazba ze strany ostatních posluchačů i lektora. The seminar will help you develop your presentation skills and learn how to present your ideas with convictionand without fear. Analysis, preparing and practicing of all presentation stages, development of language skills. Structuring of the presentation,training of effective verbal and non-verbal techniques, feedback from other participants and the lecturer. 

Komu je kurz určen

Komu je kurz určen Kurz je určen pro ty, kdo potřebují zlepšit své prezentační dovednosti, mluvit před publikem či prezentovat své myšlenky před jinými lidmi, a mají malou nebo žádnou zkušenost s prezentacemi. Everyone who needs to develop their presentation skills, speak in front of groups or sell ideas to others and has little or no presentation experience.

Potřebné vstupní znalosti

Potřebné vstupní znalosti Angličtina na úrovni B2 podle CEFR English at the B2 level according to CEFR

 

Lektor

PhDr. Adriana Krásová

Časová dotace

2 dny x 8 hodin (á 45 min).

Počet účastníků

Maximálně 12.

Cena kurzu

  • 6 750 Kč
  • 6 075 Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE a studenty VŠE)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Termíny

Výuka bude probíhat

  • 20. – 21. 5.2016

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ