KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Správa dat, jejich údržba a kontrola

Správa dat nabývá čím dále tím více na významu. Na rozdíl od správy databáze, která je vesměs spojována se správou dat v prostředí konkrétního databázového systému a je poměrně široce školena, se systematickou správou dat zabývá velmi málo podniků a institucí. Kurz umožní účastníkům pochopit procesy, role a jejich odpovědnosti ve všech oblastech správy dat.

Obsah kurzu

  • Seznámit účastníky se základy správy dat a jejich údržby a kontroly.
  • Seznámit účastníky s procesy a rolemi při správě dat.
  • Seznámit účastníky s postupy, technikami a nástroji pro tvorbu a údržbu katalogu dat.
Osnova:
  • Správa dat vs. správa databáze.
  • Oblasti správy dat
   • Strategické řízení
   • Analýza a návrh datové architektury
   • Pořizování, provoz a údržba dat, poskytování dat, skartace dat
   • Řízení nákladů a přínosů dat
   • Řízení bezpečnosti dat
   • Řízení kvality dat
   • Řízení metadat
   • Řízení referenčních dat a master dat
  • Procesy při správě dat.
  • Role a odpovědnosti ve vztahu k datům.
  • Tvorba datového katalogu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit principy a postupy při správě data (data management) a jejich údržbě.

Potřebné vstupní znalosti

Základy ICT na úrovni VŠ.

Lektor

Dušan Chlapek pracuje na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data). Je jedním z autorů koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, metodiky pro publikování otevřených dat veřejné správy ČR, zadání Národního katalogu otevřených dat VS ČR a standardů pro publikování a katalogizaci otevřených dat VS ČR.

Jan Kučera je absolventem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také získal titul Ph.D. v oboru Informatika. Odborně se zaměřuje zejména na otevřená a propojená data a jejich publikaci a využívání. V této oblasti se také podílí na řešení tuzemských i mezinárodních projektů.

Martin Nečaský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde na Katedře softwarového inženýrství působí jako docent. V roli IT konzultanta spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví a v roli experta na otevřená data s Ministerstvem vnitra. Spolupracoval na několika mezinárodních projektech, publikoval v řadě mezinárodních odborných periodik a účastnil se desítek národních i mezinárodních vědeckých IT konferencí. Zabývá se mj. problematikou Linked Data, Open Data, sémantikou a podobností dat, integrací dat, textovým miningem nebo data miningem.

Jakub Klímek vystudoval MFF UK. Pracuje jako výzkumník, konzultant a lektor. Je spoluautorem více jak 30 odborných článků v oblasti konceptuálního modelování a otevřených a propojených dat. Vyučuje na veřejné VŠ a účastní se projektů pro vývoj nástrojů a standardů pro otevřená a propojená data z různých oblastí.

 

Časová dotace

výuka 8 hodiny (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

maximálně: 20

Cena kurzu

 • 7900,-Kč
 •  7110,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)   Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Nezbytný je vlastní notebook s wifi připojením.

Termíny

Aktuálně otevíráme dva termíny tohoto kurzu:

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ