KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Otevřená propojená data veřejné správy

Otevřená propojená data (Linked Open Data) se dostávají nejenom ve světě, ale i v ČR stále více do povědomí zejména jako nejvyšší stupeň otevřenosti dat. Některé organizace se dokonce rozhodli publikovat vybraná data ve formátu otevřených propojených dat. Účastníci kurzu budou mít příležitost se seznámit se nejnovějšími principy, metodikami a technikami používanými při publikaci a katalogizaci otevřených propojených dat.

Obsah kurzu

 • Seznámit posluchače s otevřenými a propojenými daty a s jejich principy.
 • Seznámit posluchače s právní úpravou otevřených a propojených dat.
 • Seznámit posluchače se základními technikami a nástroji pro práci s otevřenými a propojenými daty.
Osnova:
 • Základní pojmy
 • Aktivity v oblasti otevřených dat
 • Přístupy k identifikaci datových sad k otevření
 • Legislativa a licence
 • Postup publikace otevřených dat
 • Propojená data
 • Ontologie
 • Doporučení pro publikaci propojených dat
 • Práce s propojenými daty pomocí jazyka SPARQL

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s otevřenými a propojenými daty a se základními technikami a nástroji pro práci s tímto typem dat.

Potřebné vstupní znalosti

Základy ICT na úrovni VŠ.

Lektor

Dušan Chlapek pracuje na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data). Je jedním z autorů koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, metodiky pro publikování otevřených dat veřejné správy ČR, zadání Národního katalogu otevřených dat VS ČR a standardů pro publikování a katalogizaci otevřených dat VS ČR.

Jan Kučera je absolventem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také získal titul Ph.D. v oboru Informatika. Odborně se zaměřuje zejména na otevřená a propojená data a jejich publikaci a využívání. V této oblasti se také podílí na řešení tuzemských i mezinárodních projektů.

Martin Nečaský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde na Katedře softwarového inženýrství působí jako docent. V roli IT konzultanta spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví a v roli experta na otevřená data s Ministerstvem vnitra. Spolupracoval na několika mezinárodních projektech, publikoval v řadě mezinárodních odborných periodik a účastnil se desítek národních i mezinárodních vědeckých IT konferencí. Zabývá se mj. problematikou Linked Data, Open Data, sémantikou a podobností dat, integrací dat, textovým miningem nebo data miningem.

Jakub Klímek vystudoval MFF UK. Pracuje jako výzkumník, konzultant a lektor. Je spoluautorem více jak 30 odborných článků v oblasti konceptuálního modelování a otevřených a propojených dat. Vyučuje na veřejné VŠ a účastní se projektů pro vývoj nástrojů a standardů pro otevřená a propojená data z různých oblastí.

 

Časová dotace

výuka 8 hodiny (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

maximálně: 20

Cena kurzu

 • 7900,-Kč
 •  7110,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)   Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Nezbytný je vlastní notebook s wifi připojením.

Termíny

Aktuálně otevíráme dva termíny tohoto kurzu:

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ