KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Jazyk SQL – trénink pro začátečníky a mírně pokročilé

V současné době přibývá stále více dat, a proto je důležité se naučit jazyk, kterým se dají potřebná data z databází získávat.  Absolventi kurzu se naučí používat nejrozšířenější databázový jazyk SQL tak, aby dokázali sami formulovat jednoduché i složitější dotazy. Nejčastěji je SQL používá pro práci s databázemi, ve kterých se uživatel dívá na data v podobě soustavy provázaných tabulek.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je objasnit účastníkům principy práce s databázovým jazykem SQL a poskytnout jim takovou teoretickou a praktickou výbavu, aby po jeho absolvování uměli formulovat vlastní dotazy a získávat data z databází, které mají jazyk SQL implementován.

V kurzu budou probrána mj. tato témata:

  • Základní principy relačních databázových systémů.
  • Databázové jazyky a jazyk SQL. Normy jazyka SQL
  • Části jazyka SQL.
  • Výběr dat z databáze – příkaz SELECT v jazyce SQL. Základní konstrukce, jednoduché dotazy. Agregace. Složitější dotazy.
  • Průběžné řešení příkladů v prostředí jazyka SQL.

Test ověřující získané znalosti z práce s jazykem SQL

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit získat data z databází, které umožňují práci s jazykem SQL.

Potřebné vstupní znalosti

žádné

Lektor

Dušan Chlapek

Pracuje na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data). Je jedním z autorů koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, metodiky pro publikování otevřených dat veřejné správy ČR, zadání Národního katalogu otevřených dat VS ČR a standardů pro publikování a katalogizaci otevřených dat VS ČR.

Helena Palovská

Již 20 let se absolventka matematické analýzy věnuje databázím. Jako pedagožka vyučovala základům databází neinformatiky, stejně tak jako základní i pokročilé kurzy určené informatikům. Pro studium jazyka SQL vytvořila několik komplexních pomůcek. Vedle toho konzultuje a spolupracuje při návrhu databázových struktur v reálném nasazení; to je taky její hlavní odborný zájem. Rozvíjí návrhové vzory databázových struktur.

Časová dotace

výuka 3 x 4 hodiny (a‘ 45 minut)

Počet účastníků

maximálně: 10

Cena kurzu

  •  7700,-Kč
  •  6930,- Kč (pro členy Klubu absolventů VŠE)
    Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Požadavky na osobní vybavení

Nezbytný je vlastní notebook s wifi připojením. Doporučujeme: nainstalovaný SQL Developer od Oracle.

Termíny

Aktuálně otevíráme dva termíny tohoto kurzu:

 

v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cena zahrnuje

 

Platba

Pokyny k platbě obdrží přihlášení účastníci po ukončení přihlašování na mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ