KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Věra Radváková

Vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor bohemistika a pedagogika. Po celou dobu své pedagogické i řečnické praxe hledá a pojmenovává prostředky, jak lépe komunikovat. Učila na FF UK, Gymnáziu Nad Štolou, Gymnáziu Jana Nerudy, Vysoké škole ekonomické v Praze. Od devadesátých let vyučuje rétoriku a kulturu mluveného projevu ve volitelných předmětech i v kurzech profesního či celoživotního vzdělávání. V odborných studiích se věnuje především interpretaci, tedy porozumění psanému textu (monografie Texty a jejich interpretace) a otázkám čtenářské i informační gramotnosti (články v odborných časopisech, příspěvky na mezinárodních konferencích).