KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Petr Mazouch

Ing. Petr Mazouch, Ph.D. je členem katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. V rámci pedagogické praxe se věnuje dlouhodobě výuce kurzů hospodářské statistiky, obecné statistiky, finanční matematiky. Základním součástí odborné výuky je také didaktická část věnující se využití výpočetní techniky při analýze dat. K tomu je využíváno základních, ale zejména pokročilých funkcí MS Excel, jako je využívání analytických nástrojů, kontingenčních tabulek, optimalizace procesů za pomoci maker.

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ