KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Dušan Chlapek

Dušan Chlapek pracuje na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data). Je jedním z autorů koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, metodiky pro publikování otevřených dat veřejné správy ČR, zadání Národního katalogu otevřených dat VS ČR a standardů pro publikování a katalogizaci otevřených dat VS ČR.

Nejbližší termíny kurzů

od 12. 2. 2018

duben 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ