KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

GML-PB-5373

Jan Fábry se dlouhodobě věnuje využití optimalizačních modelů a metodv oblasti manažerského rozhodování. Je autorem zajímavé publikace Matematické modelování (Professional Publishing, 2011), a dále autorem a spoluautorem desítek publikací v odborných časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí. Od roku 2002 působí na VŠE v Praze, kde vede kurzy zaměřené na operační výzkum a optimalizaci ve výrobě a dopravě, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Kromě toho pracoval a pracuje jako externí lektor na dalších veřejných a soukromých VŠ. Významně se profiluje také jako vedoucí studentských závěrečných prací zaměřených na řešení reálných optimalizačních úloh.

optimalizace