Historie filmu – základní orientace

Termín kurzu: úterý 14.30–16.00 (učebna bude upřesněna)
Lektor: Ing. Pavel Michalík

Předmět seznamuje se stručnou historií kinematografie, s jednotlivými formami a druhy filmového vyprávění. V historickém kontextu ukazuje i způsob práce jednotlivých filmových studií, jejich konkurenční boj, vysvětluje historické a ekonomické kontexty současné dominance americké produkce a odlišnosti produkce evropské.

Každá přednáška je doplněna řadou filmových ukázek s příslušného období.

Osnova přednášek

 • Vznik filmu, technické předpoklady. Lumieři. Edison, triky, počátky kinematografie.
 • 20. léta němý film, Enzejštejn a ruská škola montáže. Griffith a nové přístupy k obrazovému vyprávění.
 • Impresionismus a expresionismus ve filmu
 • 30. léta nástup mluveného filmu, technické předpoklady. Změna filmové jazyka.
 • 2. světová válka, zánik malých studií v Evropě, dominance Hollywoodu.
 • Surrealismus a ostatní výtvarné směry ve filmu, Buňuel, Dali atd.
 • Dokumentární film, metoda rekonstrukční (Flaherty) a reportážní (Ruthman).
 • 50. léta – neorealismus italského filmu
 • Francouzská a česká nová vlna
 • Umělecký přístup v evropské tvorbě 20. století (Fellini, Tarkovski, Antonioni, Bergman, Tati)
 • Krize Hollywoodu a nový Hollywood
 • Ekonomické aspekty filmové tvorby

Tento kurz je prvním kurzem z cyklu „Historie filmu“. Navazují kurzy podrobněji věnované jednotlivým období – Česká nová vlna, Evropský a asijský umělecký film, Nový Hollywood, Expresionismu a impresionismus a další.

PŘIHLÁŠKA