Fitness

Forma výuky: prezenčně (v případě nutné online formy výuky se cvičení Fitness bude konat online)
Termín kurzu:
pondělí 16.15–17.45, sál IB 307
Cvičící: Mgr. Lenka Bumba (roz. Procházková)

Tento předmět poskytuje cvičícím možnost získat pohybové schopnosti a dovednosti v různých druzích aerobiku. Vedle všeobecně známých forem cvičení (low aerobik, high aerobik, aerobik mix, dance aerobik, interval aerobik, bodystyling, p-class, strečink) předmět obsahuje i ty více netradiční (tae bo, chi-toning, pilates, power jóga či kruhový trénink).

K pestrosti kurzů přispívá nejen velký výběr náčiní (fitbaly, overbaly, dynabandy, therabandy, činky, body bar, slides, tyče, stepy, obruče, švihadla, BOSU, balance stepy) ale i odbornost a různé pojetí jednotlivých vyučujících.

PŘIHLÁŠKA