Pedagogické tipy a triky

Minimální kapacita kurzu nebyla naplněna, proto se kurz letní semestr 2019/2020 nebude konat.
Lektorka: Ing. et Mgr. Kamila Matysová, Ph.D.

Kurz navazuje na předchozí semestr, kdy jsme se zaměřili na témata: kontraktování ve výuce, psychologické hry se studenty, zážitkové učení a učební cyklus. V ZS nabízím revidovaný obsah s novými tématy. Opět se jedná o rámcový obsah, tedy předběžnou nabídku témat, kterými se v průběhu semestru můžeme zabývat s tím, že budou zohledněny individuální požadavky účastníků.

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří aktuálně vyučují předmět na VŠE, případně se připravují na výuku v budoucnosti. Vítáni jsou rovněž zkušení pedagogové, kteří chtějí se svými kolegy sdílet pozitivní i negativní zkušenosti s prací s vysokoškolskými studenty. Kurz je vhodný pro ty kolegy, kteří jsou otevřeni sebereflexi a jsou ochotni zamyslet se nad svou komunikací a svým stylem výuky. V rámci kurzu je možné po domluvě průběžně absolvovat až 3 supervize vlastního případu z pedagogické praxe.

Rámcový obsah kurzu

1. Práce se zahraničními studenty z mezinárodních mobilit (konflikty ve studentských projektech, předsudky a stereotypy vůči české kultuře);
2. Student cizinec v českém studijním programu;
3. Práce se zpětnou vazbou v systému insis;
4. Transakční analýza pro mírně pokročilé (osobnostní adaptace studenta);
5. Stinné stránky učitelské profese;
6. Zážitkové metody pro práci s textem;
7. Identita pedagoga: dogmatický, radikální, technologický, humanistický, progresivní a liberální model výuky;
8. Zátěžové situace v profesi pedagoga (v případě zájmu možno pozvat externistu: klinického psychologa, psychiatra, speciálního pedagoga nebo adiktologa);
9. Supervize a intervize individuálních případů.

PŘIHLÁŠKA