MS Excel pro pokročilé

Termín kurzu: pondělí 16.15–17.45, učebna bude upřesněna
Lektorka: Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D.

Cílem kurzu je ukázat účastníkům rozmanitost a funkční rozsáhlost MS Excel, který již dávno překročil hranice aplikace určenou původně pro osobní informatiku. MS Excel je dnes užitečným nástrojem pro zpracování většího množství dat. Lze v něm použít různé analytické nástroje pro flexibilně navržené výstupy.

Obsah kurzu

 • Zopakování základních funkcí pro výpočty a rozhodování (textové, logické, vyhledávací, statistické funkce)
 • Práce s datumem – datum je číselný údaj, a proto jej lze použít ve výpočetních výrazech
 • Vlastní formát buněk a jak jej lze využít s výpočty
 • Vizualizace dat – od podmíněného formátování, přes minigrafy až ke kontingenčním grafům, základní pravidla pro výběr a nastavení grafu
 • Souhrny s využitím funkcí s vloženou podmínkou
 • Filtry – jak rychle vytvořit jednoduché nebo složité výběry dat
 • Seznam dat versus formátovaná tabulka dat
 • Kontingenční tabulky (KT) – užitečný nástroj pro rychlou tvorbu výstupních přehledů
 • Využití počítaných polí a položek v KT, kontingenční grafy
 • Dashboardy v Excelu – využití průřezů, časových linek, KT a kontingenčních grafů
 • Analytické funkce – citlivostní analýza, funkce Řešitel
 • Využití ovládacích prvků pro vytvoření flexibilních výběrů, souhrnů a vizualizace dat

Komu je kurz určen

Kurz je určen účastníkům se základními znalostmi funkcí a ovládání MS Excel. Kurz je čistě praktický. Účastníci vypracují spolu s lektorkou úlohy na počítači. Nemusejí si nosit notebooky s sebou, protože se kurz koná v počítačové učebně. Bude využíván MS Excel 2016, lze používat i verzi MS 2013.

Potřebné vstupní znalosti

Základní znalosti a dovednosti v MS Excel.

PŘIHLÁŠKA