KURZY PRO VEŘEJNOST
KURZY PRO VEŘEJNOST
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Petr Mazouch

Ing. Petr Mazouch, Ph.D. je členem katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. V rámci pedagogické praxe se věnuje dlouhodobě výuce kurzů hospodářské statistiky, obecné statistiky, finanční matematiky. Základním součástí odborné výuky je také didaktická část věnující se využití výpočetní techniky při analýze dat. K tomu je využíváno základních, ale zejména pokročilých funkcí MS Excel, jako je využívání analytických nástrojů, kontingenčních tabulek, optimalizace procesů za pomoci maker.

Nejbližší termíny kurzů

3.11.2017 a 10.11.2017

9.1.2018, 16.1.,23.1.

22.1. – 23.1. 2018

 

LEKTOŘI KURZŮ